Informationen zu IFAG

Ansprechpartner

Abteilung Klimaschutz, Umwelttechnologie, Kreislaufwirtschaft
Referat Kreislaufwirtschaft, Stoffstrommanagement, Produktionsintegrierter Umweltschutz, Effizienznetz

Dr.-Ing. Robert Hanel
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz
Telefon: 06131 16-2378
Fax: 06131 16-172378
E-Mail: Robert.Hanel(at)mueef.rlp.de

Kurt-Christian Adenau
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz
Telefon: 06131 16-4448
Fax: --
E-Mail: kurt-Christian.adenau(at)mueef.rlp.de

Externer Ansprechpartner

Landesamt für Umwelt
Abteilung Kreislaufwirtschaft
Referat Betriebliches Stoffstrommanagement, Sonderabfallwirtschaft

Frau Dr. Barbara Schmidt
Kaiser-Friedrich-Straße 7
55116 Mainz
Telefon: 06131 6033-1317
E-Mail: Barbara.Schmidt(at)lfu.rlp.de